(0)


ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560

หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว / ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560

สร้างเมื่อ 23 ธันวาคม 2558

   งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีนี้ เปิดให้ ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560  เพื่อความปลอดภัย และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก พื้นที่ของการจัดงาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ   ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติและคนไทยทุกคน จำเป็นต้องดูแลและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวนสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทางจังหวัดจึงได้ จัดระเบียบและมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติหลายเรื่อง โดยเน้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รณรงค์รักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

การจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ปี 2560

1.  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้เก็บค่าบริการเข้าอุทยานฯ        สำหรับบุคคลชาวไทย  ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท 

                                                                                      สำหรับบุคคลต่างชาติ   ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท 

2.  รถบริการขึ้นเขาคิชฌกูฏ  มีทั้งหมด  3  คิว          enlightenedวัดพลวง 

                                                                     enlightenedวัดกระทิง

                                                                     enlightenedหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ 

3.  สำหรับรถบริการให้บรรทุกผู้โดยสารได้คันละ 10 คน รวมคนขับเป็น 11 คน  อัตราค่าโดยสาร  100  บาท/คน/เที่ยว และในปีนี้ให้รถวิ่งยาวจากคิวรถต่างๆ ถึงพระสีวลี                โดยไม่มีการต่อรถกลางเขา เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  (มีรถขึ้น-ลง ตลอด 24 ชั่วโมง)

4.  สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินเท้าขึ้นเขาคิชฌกูฏ ก็สามารถเดินขึ้น-ลง ได้เหมือนเดิม  ระยะทางจากวัดพลวงถึงพระสิวลี  ประมาณ 9 กิโลเมตร 

5.  สำหรับดอกไม้ ให้กราบไหว้และถวายได้ที่  "เนินพระเมตตา" ซึ่งอยู่ห่างจากรอยพระพุทธบาทประมาณ 800 เมตร

6.  ในส่วนของรอยพระพุทธบาท  ห้ามนำดอกไม้เข้าไปวางสักการะ เพื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นรอยพระพุทธบาทอย่างชัดเจน

7.  สำหรับอาหาร ให้นักท่่องเที่ยวเตรียมอาหารและน้ำดื่ม ขึ้นไปด้วย  ในปีนี้บนเขาคิชฌกูฏไม่มีร้านค้าจำหน่าย เหมือนเช่นทุกปี

ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.