(0)


ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 2561

หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว / ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 2561

สร้างเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตามนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการตามรอยพระบาทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล

ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.