(0)


เทศกาลเดินป่าพาเพลิน

หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว / เทศกาลเดินป่าพาเพลิน

สร้างเมื่อ 3 มีนาคม 2558

มีเส้นทางประเภท เส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม? และ เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร?เส้นทางเดินป่าระยะไกล สำหรับคนรักการพจญภัยคงไม่พลาด ที่จะมาเดินป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งนี้ของไทย มรดกโลกที่ต้องรักษา ลองเริ่มต้นที่เส้นง่ายๆอย่าง เส้นศูนย์บริการนักท่อง เที่ยว-น้ำตกกองแก้ว ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร เส้นทางนี้จะปูด้วยอิฐตัวหนอน มีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินเองได้ เส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม? การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรมนี้ ผู้ที่สนใจต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไป ดังนี้? เส้นทางดงติ้ว-มอสิงโต ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านป่าดงดิบเลียบริมห้วย มีไม้ใหญ่ที่เป็นจุดเด่น คือ ต้นสมพงขนาดยักษ์ มีพูพอนสูงท่วมหัวคน? เส้นทางสายดงติ้ว-หนองผักชี ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทางช่วงแรกใช้ทางเดียวกับเส้นมอสิงโต จากนั้นจะผ่านป่าดงดิบที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ จนไปถึงหอดูสัตว์หนองผักชี? เส้นผากล้วยไม้-เหวสุวัต ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทางเลียบริมห้วย ริมทางมีเห็ดมากมายหลายชนิด อาจได้พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ริมน้ำ เช่น ตะกอง นาก? เส้นทาง กม.33-หนองผักชี ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ทางผ่านป่าดงดิบที่มีต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบ เช่น ไทร หว้า กะเพราต้น เถาวัลย์มากมายหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจ คือ เส้นทางวังจำปี-หนองผักชี และเส้นทางกองแก้ว-เหวสุวัต

ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.