(0)


ลานสน (พื้นที่กางเต็นท์) ห่างจากที่ทำการ 2 กม.

หน้าแรก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ดอยขุนตาล / พื้นที่กางเต็นท์ / ลานสน (พื้นที่กางเต็นท์) ห่างจากที่ทำการ 2 กม.

ข้อมูล ลานสน (พื้นที่กางเต็นท์) ห่างจากที่ทำการ 2 กม.

จองที่พักและบริการ
จังหวัดลำพูน
ระยะทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ผู้ใช้บริการต้องนำเต็นท์ไปเอง ต้องจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดเต็นท์ ทำการจองได้ครั้งละ 5 คน(สถาบันการศึกษาต้องการจองจำนวนมากในคราวเดียว ให้ติดต่อ Call Center โทร 0 2562 0760-2)
จำนวนคน 1
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
โซนทั้งหมด โซน 4 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 4 โซน 2 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 2 ผากลีบบัว โซน 3 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 3 โค้งมะขามป้อม โซน 5 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 5 โซน 1 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 1 โซน 2 ลานกางเต็นท์(พักแรม1) บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โซน 3 ลานกางเต็นท์(พักแรม2) บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โซน 1 ลานกางเต็นท์(ชมดาว) บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โซน 4 ลานกางเต็นท์ลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการ 2 Km.© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.