(0)


ลานดอยกิ่วลม (พื้นที่กางเต็นท์)

หน้าแรก / อุทยานแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก / พื้นที่กางเต็นท์ / ลานดอยกิ่วลม (พื้นที่กางเต็นท์)

ข้อมูล ลานดอยกิ่วลม (พื้นที่กางเต็นท์)

จองที่พักและบริการ
จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ผู้ใช้บริการต้องนำเต็นท์ไปเอง ต้องจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดเต็นท์ ทำการจองได้ครั้งละ 5 คน (สถาบันการศึกษาต้องการจองจำนวนมากในคราวเดียว ให้ติดต่อ Call Center โทร 0 2562 0760-2)
จำนวนคน 1
หมายเหตุ
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.