(0)


ลานภูหินร่องกล้า(พื้นที่กางเต็นท์)บริเวณที่ทำการอุทยาน

หน้าแรก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ภูหินร่องกล้า / พื้นที่กางเต็นท์ / ลานภูหินร่องกล้า(พื้นที่กางเต็นท์)บริเวณที่ทำการอุทยาน

ข้อมูล ลานภูหินร่องกล้า(พื้นที่กางเต็นท์)บริเวณที่ทำการอุทยาน

จองที่พักและบริการ
จังหวัดพิษณุโลก
ระยะทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ผู้ใช้บริการต้องนำเต็นท์ไปเอง ต้องจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดเต็นท์ ทำการจองได้ครั้งละ 5 คน(สถาบันการศึกษาต้องการจองจำนวนมากในคราวเดียว ให้ติดต่อ Call Center โทร 0 2562 0760-2)
จำนวนคน 1
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกหมันแดง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ผาชูธง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ลานหินปุ่ม ด้านประวัติศาสตร์ - กังหันน้ำ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกศรีพัชรินทร์ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - จุดชมวิวภูหมันขาว ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ลานหินแตก ด้านประวัติศาสตร์ - หมู่บ้านมวลชน ด้านประวัติศาสตร์ - โรงพยาบาล ด้านประวัติศาสตร์ - โรงเรียนการเมืองการทหาร ด้านประวัติศาสตร์ - สำนักอำนาจรัฐ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-ภูแผงม้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-ภูลมโล ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกสายฝน© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.