(0)


ไทรโยค 932 (ค่ายเยาวชนหญิง)

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติไทรโยค / ค่ายพัก / ไทรโยค 932 (ค่ายเยาวชนหญิง)

ข้อมูล ไทรโยค 932 (ค่ายเยาวชนหญิง)
จองที่พักและบริการ
จังหวัดกาญจนบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวกพัดลม , ห้องน้ำ-สุขารวม , เครื่องนอน (เตียง 3 ฟุต) , ตู้ล็อกเกอร์ , ตู้เสื้อผ้า , พัดลม , ห้องน้ำ-สุขารวม , เครื่องนอน (เตียง 3 ฟุต) , ตู้ล็อกเกอร์ , พัดลม , ห้องน้ำ-สุขารวม , เครื่องนอน (เตียง 3 ฟุต) , ตู้เสื้อผ้า , ตู้ล็อกเกอร์
จำนวนคน 30
จำนวนห้องนอน 1
จำนวนห้องน้ำ 8
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.