(0)


เขาสก 912/2 (ค่ายเยาวชนชาย)

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติเขาสก / ค่ายพัก / เขาสก 912/2 (ค่ายเยาวชนชาย)

ข้อมูล เขาสก 912/2 (ค่ายเยาวชนชาย)
จองที่พักและบริการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวนคน
จำนวนห้องนอน
จำนวนห้องน้ำ
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
บ้านพักทั้งหมด เขาสก 851/ 1 (ไกรสร 1) เขาสก 851/ 2 (ไกรสร 2) เขาสก 851/ 3 (ไกรสร 3) เขาสก 851/ 4 (ไกรสร 4) เขาสก 851/ 5 (ไกรสร 5) เขาสก 851/ 6 (ไกรสร 6) เขาสก 851/ 7 (ไกรสร 7) เขาสก 851/ 8 (ไกรสร 8) เขาสก 851/ 9 (ไกรสร 9) เขาสก 841/10 (โตนเตย 10) เขาสก 841/ 1 (โตนเตย 1) เขาสก 841/ 2 (โตนเตย 2) เขาสก 841/ 3 (โตนเตย 3) เขาสก 841/ 4 (โตนเตย 4) เขาสก 841/ 5 (โตนเตย 5) เขาสก 841/ 7 (โตนเตย 7) เขาสก 841/ 6 (โตนเตย 6) เขาสก 841/ 8 (โตนเตย 8) เขาสก 841/ 9 (โตนเตย 9) เขาสก 831/1 (แพนางไพร) เขาสก 842/8 (แพโตนเตย2) เขาสก 831/3 (แพนางไพร) เขาสก 831/7 (แพนางไพร) เขาสก 832/1 (แพนางไพร2) เขาสก 832/3 (แพนางไพร2) เขาสก 852/2 (แพไกรสร 2) เขาสก 832/4 (แพนางไพร2) เขาสก 842/3 (แพโตนเตย2) เขาสก 852/4 (แพไกรสร2) เขาสก 842/4 (แพโตนเตย2) เขาสก 842/5 (แพโตนเตย2) เขาสก 842/6 (แพโตนเตย2) เขาสก 852/3 (แพไกรสร2) เขาสก 865 (แพคลองคะ 5) เขาสก 866 (แพคลองคะ6) เขาสก 870 (แพคลองคะ10) เขาสก 871/6 (แพคลองคะ11) เขาสก 831/6 (แพนางไพร) เขาสก 832/5 (แพนางไพร 2) เขาสก 832/7 (แพนางไพร2) เขาสก 842/1 (แพโตนเตย2) เขาสก 842/7 (แพโตนเตย2) เขาสก 852/7 (แพไกรสร2) เขาสก 831/2 (แพนางไพร) เขาสก 842/2 (แพโตนเตย2) เขาสก 842/9 (แพโตนเตย2) เขาสก 831/5 (แพนางไพร) เขาสก 832/8 (แพนางไพร2) เขาสก 832/9 (แพนางไพร 2) เขาสก 852/1 (แพไกรสร2) เขาสก 871/2 (แพคลองคะ11) เขาสก 871/3 (แพคลองคะ11) เขาสก 871/7 (แพคลองคะ11) เขาสก 869 (แพคลองคะ 9) เขาสก 871/1 (แพคลองคะ11) เขาสก 871/4 (แพคลองคะ11) เขาสก 832/2 (แพนางไพร2) เขาสก 831/4 (แพนางไพร) เขาสก 831/8 (แพนางไพร) เขาสก 832/6 (แพนางไพร2) เขาสก 852/5 (แพไกรสร2) เขาสก 852/6 (แพไกรสร2) เขาสก 871/5 (แพคลองคะ11)
สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่จอดรถ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่พักแรม/บ้านพัก - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ร้านขายของที่ระลึก - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ลานกางเต็นท์ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ค่ายเยาวชน - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่พักแรม/บ้านพัก - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขส. 4 (คลองแปะ) ที่พักแรม/บ้านพัก - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขส.7 (ไกรสร) บริการอาหาร - อุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ ร้านขายเครื่องดื่ม
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.