(0)


ร่องกล้า 935 (ค่ายพักแรม )

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า / ค่ายพัก / ร่องกล้า 935 (ค่ายพักแรม )

ข้อมูล ร่องกล้า 935 (ค่ายพักแรม )
จองที่พักและบริการ
จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องนอน , ห้องน้ำ-สุขารวม
จำนวนคน 15
จำนวนห้องนอน 1
จำนวนห้องน้ำ
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกหมันแดง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ผาชูธง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ลานหินปุ่ม ด้านประวัติศาสตร์ - กังหันน้ำ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกศรีพัชรินทร์ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - จุดชมวิวภูหมันขาว ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ลานหินแตก ด้านประวัติศาสตร์ - หมู่บ้านมวลชน ด้านประวัติศาสตร์ - โรงพยาบาล ด้านประวัติศาสตร์ - โรงเรียนการเมืองการทหาร ด้านประวัติศาสตร์ - สำนักอำนาจรัฐ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-ภูแผงม้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-ภูลมโล ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกสายฝน
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.