(0)


คำถามที่พบบ่อย

หน้าหลัก / คำถามที่พบบ่อย • คำถามที่พบบ่อย

 • Q : ในกรณีที่สมัครบริการจองบ้านพักผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้วนั้น แต่ไม่สามารถเข้าพักได้ตามที่ได้จองไว้

  A : ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอเพื่อยกเลิกการขอใช้บริการและยื่นคำขอเพื่อรับเงินคืนได้ค่ะ โดยผู้ใช้บริการต้องทำการยื่นคำขอเงินคืนผ่านระบบออนไลน์ดังประกาศที่ทางกรมฯได้กำหนดไว้
 • Q : การขออนุมัติ/อนุญาตนั้น สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังเช่นเดียวกับที่ยื่นผ่านหน่วยงานของกรมฯหรือไม่

  A : การขออนุมัติ/อนุญาตนั้น สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังเช่นเดียวกับที่ยื่นผ่านหน่วยงานของกรมฯ หากเพียงท่านอัพโหลดไฟล์เอกสารตามประกาศกรมฯ จึงรอการแจ้งเตือนตอบกลับการอนุมัติ/อนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ
 • Q : การใช้บริการระบบการจองบ้านพักและบริการ ออนไลน์ ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนหรือไม่

  A : การใช้บริการระบบการจองบ้านพักและบริการ ออนไลน์ มีความจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิก เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล และรักษาสิทธิ์ในการจองที่พักและบริการค่ะ
 • Q : คู่มือการใช้งานระบบจองบ้านพักและบริการออนไลน์

  A : คู่มือการใช้งาน
 • Q : ขั้นตอนและวิธีการชำระเงินให้กับสำนักอุทยานแห่งชาติ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

  A : ขั้นตอนและวิธีการชำระเงินผ่านตู้ ATM


 • © 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.