(0)


ที่มาของชื่อเขาสามร้อยยอด

หน้าหลัก / ข่าวสาร / ที่มาของชื่อเขาสามร้อยยอด

จำนวนผู้เข้าชม : 360    สร้างเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559

ที่มาของชื่อเขาสามร้อยยอด   เทือกเขาหินปูนที่เรียงตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ และมียอดตะปุ่มตะป่ำมากมายในท้องที่ระหว่างอำเภอปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสามารถสังเกตได้ในระยะไกล และมีมนต์ขลังที่ทำให้ผู้คนที่เคยมาเยือนที่นี่จำติดใจไม่รู้ลืม สันนิษฐานว่าเดิมทีเทือกเขานี้เป็นเกาะ เพราะมีหลักฐานเห็นได้ในปัจจุบัน คือ ร่องรอยเว้าแหว่ง อันเกิดจากคลื่นกัดเซาะ เปลือกหอยนางรมที่ติดอยู่ตามชายเขาบางแห่ง และหากขุดดินในทุ่งสามร้อยยอดจะพบซากเปลือกหอยทะเลมากมาย ที่มาของเขาสามร้อยยอดมีความเป็นมาหลายกระแส บ้างว่าเป็นเพราะมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด แต่ที่คนส่วนใหญ่กล่าวขานกันจนเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่า ในสมัยที่เทือกเขายังเป็นเกาะอยู่ ได้มีเรือสำเภาจีนบรรทุกผู้โดยสารผ่านมา และได้ประสบกับลมพายุอย่างรุ่นแรงจึงได้นำเรือเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะพื้นที่หลบพายุแต่เนื่องจากไม่ชำนาญพื้นที่ เรือได้ชนกับหินโสโครกอับปางลง ผู้คนตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่งได้ 300 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลงเกาะจึงกลายเป็นภูเขา และชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “เขาสามร้อยยอด” บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้น ชาวบ้านเรียกว่า อ่าวทะเลสาบ ซึ่งมีคนพบไม้ท่อนจมอยู่ในดินคาดว่าอาจเป็นเสากระโดงเรือ บางข้อสันนิษฐานว่าเพราะมีการพบพืชในพื้นที่นั้นมาก ซึ่งพืชชนิดนี้เรียกว่าต้นสามร้อยยอดซึ่งเป็นพืชที่มียอดถึง 300 ยอด

Tag:  

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.