(0)


ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560

หน้าหลัก / ข่าวสาร / ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560...

จำนวนผู้เข้าชม : 174    แก้ไขล่าสุด 3 พฤษภาคม 2560

                   งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ปีนี้ เปิดให้ ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560  เพื่อความปลอดภัย และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก พื้นที่ของการจัดงาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ   ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติและคนไทยทุกคน จำเป็นต้องดูแลและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวนสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทางจังหวัดจึงได้ จัดระเบียบและมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติหลายเรื่อง โดยเน้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รณรงค์รักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

การจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ปี 2560

1.  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้เก็บค่าบริการเข้าอุทยานฯ     smiley  สำหรับบุคคลชาวไทย  ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท

                                                                                          smiley  สำหรับบุคคลต่างชาติ   ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท 

2.  รถบริการขึ้นเขาคิชฌกูฏ  มีทั้งหมด  3  คิว    enlightenedวัดพลวง

                                                                   enlightened วัดกระทิง

                                                                   enlightened หน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ 

3.  สำหรับรถบริการให้บรรทุกผู้โดยสารได้คันละ 10 คน รวมคนขับเป็น 11 คน  อัตราค่าโดยสาร  100  บาท/คน/เที่ยว และในปีนี้ให้รถวิ่งยาวจากคิวรถต่างๆ ถึงพระสีวลี                โดยไม่มีการต่อรถกลางเขา เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  (มีรถขึ้น-ลง ตลอด 24 ชั่วโมง)

4.  สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินเท้าขึ้นเขาคิชฌกูฏ ก็สามารถเดินขึ้น-ลง ได้เหมือนเดิม  ระยะทางจากวัดพลวงถึงพระสิวลี  ประมาณ 9 กิโลเมตร 

5.  สำหรับดอกไม้ ให้กราบไหว้และถวายได้ที่  "เนินพระเมตตา" ซึ่งอยู่ห่างจากรอยพระพุทธบาทประมาณ 800 เมตร

6.  ในส่วนของรอยพระพุทธบาท  ห้ามนำดอกไม้เข้าไปวางสักการะ เพื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นรอยพระพุทธบาทอย่างชัดเจน

7.  สำหรับอาหาร ให้นักท่่องเที่ยวเตรียมอาหารและน้ำดื่ม ขึ้นไปด้วย  ในปีนี้บนเขาคิชฌกูฏไม่มีร้านค้าจำหน่าย เหมือนเช่นทุกปี

 

Tag:  

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.