(0)


ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดำน้ำในอุทยานแห่งชาติ

หน้าหลัก / ข่าวสาร / ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดำน้ำในอุทยานแห่งชาติ...

จำนวนผู้เข้าชม : 4612    แก้ไขล่าสุด 19 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดำน้ำในอุทยานแห่งชาติ  ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมดำน้ำ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความเข้มแข็งมีศักยภาพ สร้างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมดำน้ำในอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 135 คน มีผู้ตอบรับเข้ารวมการประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 120 คน โดยมีผู้ประกอบการตอบรับ จำนวน 46 ราย จากจำนวน 50 ราย <br><br>

สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการดำน้ำที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป ขอให้แจ้งรายชื่อ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่ท่านสะดวก เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช โดยขอให้แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นี้

 

Tag:        

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.