(0)


ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 2561

หน้าหลัก / ข่าวสาร / ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 38967    แก้ไขล่าสุด 8 มีนาคม 2561

เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตามนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการตามรอยพระบาทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล

Tag:      

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.