(0)


หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกประกาศปิดถ้ำนาคาแล้วอย่างไม่มีกำหนด

หน้าหลัก / ข่าวสาร / หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกประกาศปิดถ้ำนาคาแล้วอย่างไม่มีกำหนด...

จำนวนผู้เข้าชม : 259    แก้ไขล่าสุด 9 กันยายน 2563

ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ (๑๑) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา โทร.๐๘๑ – ๗๒๕ – ๒๖๘๔

Tag:  

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.