(0)


ด้านธรรมชาติที่สวยงาม : ชมทิวทัศน์

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติดอยภูคา / แหล่งท่องเที่ยว / ด้านธรรมชาติที่สวยงาม : ชมทิวทัศน์
กิจกรรม
    - ชมทิวทัศน์ + มีกิจกรรม +


รายการข้อมูลที่พักและบริการ
บ้านพักทั้งหมด ภูคา 106/3 (จำปีช้าง) ภูคา 106/4 (จำปีช้าง) ภูคา 107/1 (คัดเค้าภูคา) ภูคา 107/3 (คัดเค้าภูคา) ภูคา 109 (บ้านเกวียน 1) ภูคา 110 (บ้านเกวียน 2) ภูคา 111 (บ้านเกวียน 3) ภูคา 112 (บ้านเกวียน 4) ภูคา 117 (บ้านเกวียน 9) ภูคา 119 (บ้านเกวียน 11) ภูคา 121 (บ้านเกวียน 13) ภูคา 123 (บ้านเกวียน 15) ภูคา 113 (บ้านเกวียน 5) ภูคา 115 (บ้านเกวียน 7) ภูคา 104/4 (เสี้ยวดอกขาว) ภูคา 106/2 (จำปีช้าง) ภูคา 105/2 (นางพญาเสือโคร่ง) ภูคา 114 (บ้านเกวียน 6) ภูคา 116 (บ้านเกวียน 8) ภูคา 102 (ก่วมภูคา) ภูคา 105/3 (นางพญาเสือโคร่ง) ภูคา 105/4 (นางพญาเสือโคร่ง) ภูคา 118 (บ้านเกวียน 10) ภูคา 120 (บ้านเกวียน 12) ภูคา 122 (บ้านเกวียน 14) ภูคา 104/2 (เสี้ยวดอกขาว) ภูคา 107/2 (คัดเค้าภูคา) ภูคา 107/4 (คัดเค้าภูคา) ภูคา 106/1 (จำปีช้าง) ภูคา 104/1 (เสี้ยวดอกขาว) ภูคา 104/3 (เสี้ยวดอกขาว) ภูคา 105/1 (นางพญาเสือโคร่ง) ภูคา 124 (บ้านเกวียน 16)
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ด้านธรรมชาติที่สวยงาม : ถ้ำรวยสายไทย ด้านธรรมชาติที่สวยงาม : ถ้ำยอดวิมาน ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ดอยภูแว ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ถ้ำผาฆ้อง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ธารน้ำลอด ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกต้นตอง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกตาดหลวง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกวังเปียน ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกศิลาเพชร ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ป่าปาล์มดึกดำบรรพ์ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - สุสานหอย 218 ล้านปี ด้านศึกษาธรรมชาติ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ชมต้นชมพูภูคา ด้านธรรมชาติที่สวยงาม : ชมทิวทัศน์ ด้านศึกษาธรรมชาติ : ชมทิวทัศน์ : แค้มป์ปิ้ง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม : ชมทิวทัศน์ ด้านศึกษาธรรมชาติ : ล่องแก่ง
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.