(0)


โซน 3 ที่พักบริเวณลำน้ำเข็ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง / โซน 3 ที่พักบริเวณลำน้ำเข็ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร


วิธีการสั่งซื้อ โซน 3 ที่พักบริเวณลำน้ำเข็ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร
จังหวัดพิษณุโลก
สิ่งอำนวยความสะดวก
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.