(0)


ลานทุ่งบัวสวรรค์ 1 (พื้นที่กางเต็นท์)

หน้าแรก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ไทรทอง / พื้นที่กางเต็นท์ / ลานทุ่งบัวสวรรค์ 1 (พื้นที่กางเต็นท์)

ข้อมูล ลานทุ่งบัวสวรรค์ 1 (พื้นที่กางเต็นท์)

จองที่พักและบริการ
จังหวัดชัยภูมิ
ระยะทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ผู้ใช้บริการต้องนำเต็นท์ไปเอง ต้องจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดเต็นท์ ทำการจองได้ครั้งละ 5 คน(สถาบันการศึกษาต้องการจองจำนวนมากในคราวเดียว ให้ติดต่อ Call Center โทร 0 2562 0760-2)
จำนวนคน 1
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.