(0)


ลานภูหิน (พื้นที่กางเต็นท์)

หน้าแรก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ภูหินร่องกล้า / พื้นที่กางเต็นท์ / ลานภูหิน (พื้นที่กางเต็นท์)

ข้อมูล ลานภูหิน (พื้นที่กางเต็นท์)

จองที่พักและบริการ
จังหวัดพิษณุโลก
ระยะทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกโซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็นการจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ผู้ใช้บริการต้องนำเต็นท์ไปเอง ต้องจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดเต็นท์ ทำการจองได้ครั้งละ 5 คน ต่อ 1 การคลิ๊กค้นหา
จำนวนคน 1
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกหมันแดง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ผาชูธง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ลานหินปุ่ม ด้านประวัติศาสตร์ - กังหันน้ำ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - น้ำตกศรีพัชรินทร์ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - จุดชมวิวภูหมันขาว ด้านธรรมชาติที่สวยงาม - ลานหินแตก ด้านประวัติศาสตร์ - หมู่บ้านมวลชน ด้านประวัติศาสตร์ - โรงพยาบาล ด้านประวัติศาสตร์ - โรงเรียนการเมืองการทหาร ด้านประวัติศาสตร์ - สำนักอำนาจรัฐ ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-ภูแผงม้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-ภูลมโล ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกสายฝน© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.