(0)


เขาปู่ 911 (ค่ายเยาวชนชาย)

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อช.เขาปู่-เขาย่า / ค่ายพัก / เขาปู่ 911 (ค่ายเยาวชนชาย)

ข้อมูล เขาปู่ 911 (ค่ายเยาวชนชาย)
จองที่พักและบริการ
จังหวัดพัทลุง
สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องนอน (เตียง 2 ชั้น) , พัดลม , ห้องน้ำ-สุขารวม
จำนวนคน 30
จำนวนห้องนอน 1
จำนวนห้องน้ำ 9
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.