(0)


แก่งตะนะ 911 (ค่ายเยาวชนชาย)

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อช.แก่งตะนะ / ค่ายพัก / แก่งตะนะ 911 (ค่ายเยาวชนชาย)

ข้อมูล แก่งตะนะ 911 (ค่ายเยาวชนชาย)
จองที่พักและบริการ
จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องนอน (เตียงยกพื้น) , พัดลม , ห้องน้ำ-สุขารวม
จำนวนคน 25
จำนวนห้องนอน 1
จำนวนห้องน้ำ
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.