(0)


ลานเขาสก (เต็นท์ 3 คน)

หน้าแรก / อุทยานแห่งชาติ / อช.เขาสก / เต็นท์ / ลานเขาสก (เต็นท์ 3 คน)


ข้อมูล ลานเขาสก (เต็นท์ 3 คน)

จองที่พักและบริการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกโซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็นการจองเต็นท์ ขนาด 3 คน รวมพื้นที่กางเต็นท์ แต่ไม่รวมเครื่องนอน ทำการจองได้ครั้งละไม่เกิน 5 หลัง ต่อ 1 การคลิ๊กค้นหา
จำนวนคน 3
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
บ้านพักทั้งหมด เขาสก 841/10 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 1 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 2 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 3 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 4 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 5 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 7 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 6 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 8 (แพโตนเตย 1) เขาสก 841/ 9 (แพโตนเตย 1) เขาสก 832/1 (แพนางไพร 2) เขาสก 832/3 (แพนางไพร 2) เขาสก 852/2 (แพไกรสร 2) เขาสก 832/4 (แพนางไพร 2) เขาสก 852/4 (แพไกรสร 2) เขาสก 852/3 (แพไกรสร 2) เขาสก 865 (แพคลองคะ 5) เขาสก 866 (แพคลองคะ 6) เขาสก 870 (แพคลองคะ 10) เขาสก 871/6 (แพคลองคะ 11) เขาสก 832/7 (แพนางไพร 2) เขาสก 852/7 (แพไกรสร 2) เขาสก 832/8 (แพนางไพร 2) เขาสก 832/9 (แพนางไพร 2) เขาสก 852/1 (แพไกรสร 2) เขาสก 871/2 (แพคลองคะ 11) เขาสก 871/3 (แพคลองคะ 11) เขาสก 871/7 (แพคลองคะ 11) เขาสก 869 (แพคลองคะ 9) เขาสก 871/1 (แพคลองคะ 11) เขาสก 871/4 (แพคลองคะ 11) เขาสก 832/2 (แพนางไพร 2) เขาสก 831/8 (แพนางไพร 1) เขาสก 832/6 (แพนางไพร 2) เขาสก 852/5 (แพไกรสร 2) เขาสก 852/6 (แพไกรสร 2) เขาสก 871/5 (แพคลองคะ 11)
สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่จอดรถ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่พักแรม/บ้านพัก - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ร้านขายของที่ระลึก - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ลานกางเต็นท์ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ค่ายเยาวชน - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่พักแรม/บ้านพัก - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขส. 4 (คลองแปะ) ที่พักแรม/บ้านพัก - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขส.7 (ไกรสร) บริการอาหาร - อุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ ร้านขายเครื่องดื่ม
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.