(0)


โซน 2 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนดงหวาย) อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ลานกางเต็นท์และค่ายเยาวชน

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อช.น้ำตกสามหลั่น / โซน 2 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนดงหวาย) อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ลานกางเต็นท์และค่ายเยาวชน


วิธีการสั่งซื้อ โซน 2 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนดงหวาย) อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ลานกางเต็นท์และค่ายเยาวชน
จังหวัดสระบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โซนดงหวาย อยู่ริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ลานกางเต็นท์และค่ายเยาวชน
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ด้านประวัติศาสตร์-อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกนางโจน ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกรอยเกือกม้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกโพธิ์หินดาด ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกสามหลั่น ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-อ่างเก็บน้ำเขาไม้นวล ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกโตนรากไทร ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกแผงม้า ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกเขาแดง ด้านประวัติศาสตร์-ซากเจดีย์โบราณบนยอดเขาเรดาร์ ด้านประวัติศาสตร์-อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 (ถ้ำเขาแดง) ด้านประวัติศาสตร์-อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 (ถ้ำเขาแดง) ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-อ่างเก็บน้ำเขารวก ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-อ่างเก็บน้ำเขาสามหลั่น ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-จุดชมทิวทัศน์บนยอดเขาครก ด้านธรรมชาติที่สวยงาม-น้ำตกโกรกอีเว่อ
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.