(0)


โซน 4 ลานกางเต็นท์ลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3.5 กม.

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ดอยขุนตาล อช.ดอยขุนตาล / โซน 4 ลานกางเต็นท์ลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3.5 กม.


วิธีการสั่งซื้อ โซน 4 ลานกางเต็นท์ลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3.5 กม.
จังหวัดลำพูน
สิ่งอำนวยความสะดวก
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
โซนทั้งหมด โซน 4 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 4 โซน 2 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนผากลีบบัว) อยู่บนเขา กลุ่มที่ 2 โซน 3 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนโค้งมะขามป้อม) อยู่บนเขา กลุ่มที่ 3 โซน 5 บ้านพัก โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่บนเขา กลุ่มที่ 5 โซน 1 บ้านพัก/ค่ายพักแรม โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนค่ายพักแรม 2) อยู่บนเขา กลุ่มที่ 1 โซน 2 ลานกางเต็นท์ 1 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ห่างจากสำนักงานที่ทำการ 2 กม. โซน 3 ลานกางเต็นท์ 2 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ห่างจากสำนักงานที่ทำการ 0.5 กม. ทางไปน้ำตกตาดเหมย โซน 1 ลานกางเต็นท์ชมดาว โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โซน 4 ลานกางเต็นท์ลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3.5 กม.
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.