(0)


โซน 7 โซนลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการฯ 3.5 กม. บริการเต็นท์ ลานกางเต็นท์

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ดอยขุนตาล อช.ดอยขุนตาล / โซน 7 โซนลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการฯ 3.5 กม. บริการเต็นท์ ลานกางเต็นท์


วิธีการสั่งซื้อ โซน 7 โซนลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการฯ 3.5 กม. บริการเต็นท์ ลานกางเต็นท์
จังหวัดลำพูน
สิ่งอำนวยความสะดวก
หมายเหตุ

รายการข้อมูลที่พักและบริการ
โซนทั้งหมด โซน 4 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนเอื้องเงิน) บริการบ้านพัก โซน 2 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนผากลีบบัว) บริการบ้านพัก โซน 3 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนโค้งมะขามป้อม) บริการบ้านพัก โซน 5 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนชมทิวทัศน์) บริการบ้านพัก โซน 1 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนลานกางเต็นท์ 2) บริการบ้านพัก ค่ายพัก เต็นท์ ลานกางเต็นท์ โซน 6 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนลานกางเต็นท์ 1) บริการเต็นท์ ลานกางเต็นท์ โซน 1 โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (โซนศูนย์บริการ) บริการเต็นท์ ลานกางเต็นท์ชมดาว โซน 7 โซนลานสน ย.2 ห่างจากที่ทำการฯ 3.5 กม. บริการเต็นท์ ลานกางเต็นท์
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.